รางสายไฟ

4 ข้อดีของการใช้ “รางสายไฟ” ในการเก็บสายไฟ

หลาย ๆ ครั้งที่เราจะทำการเดินสายไฟ หรือ การเดินสายไฟจากโรงงานต่าง ๆ และ บ้านต่าง ๆ นั้นมีการใช้รางสายไฟ ในการเก็บสายไฟ ซึ่งรางสายไฟเองก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยหเราสารถเก็ยสายไฟได้ด้วยสวยงามมากขึ้นดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง  4 ข้อดีของการใช้ “รางสายไฟ” ในการเก็บสายไฟที่เราควรเลือกใช้กัน มากกว่าการเดิสายไฟแบบเปลือย ๆ นะครับ 

สวยงามกว่า 

แน่นอนว่าข้อดีในข้อแรกของการเลือกใช้รางสายไฟเลยนั้นคือในเรื่องของ “ความสวยงาม” ซึ่งการใช้รางสายไฟในการเก็บสายไฟนั้นจะทำให้บ้านของเราหรือสถานที่ต่าง ๆ เช่นโรงเรียม หรือ ที่อื่น ๆ ที่ใช้รางสายไฟในการเก็บสายไฟนั้นมีความสวยงามมากกว่าการที่จะใช้การเดินสายไฟแบบปกติ และ การเดินสายไฟแบบธรรมดา ดังนั้นการใช้รางสายไฟ นั้นจึงมีความสวยงามากกว่านั้นเอง  

เป็นระเบียบมากกว่า 

อีกหนึ่งข้อดีของการเลือกใช้รางสายไฟ ในการเก็บสายไฟนั้นคือในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยเองก็สำคัญด้วยเช่นกัน เพราะว่าถ้าหากเดินสายไฟแบบเปลือย ๆ นั้นเราก็จะเห็นตัวสายไฟไม่เป็นระเบียบ แต่ถ้าหากว่าเราเลือกใช้รางสายไฟนั้นนอกจากเราจะไม่เห็นตัวสายไฟแล้ว เรายังได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ไม่เห็นทั้งตัวสายไฟ และ ดูแล้วมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยดีกว่า สวยงามกว่า อย่างแน่นอนครับ 

ปลอดภัยมากกว่า  

บางครั้งการเดินสายไฟแบบเปลือย ๆ นั้นก็มีความอันตรายจากหลาย ๆ สิ่งอย่างเช่นแมลงต่าง ๆที่อาจจะเข้ามากัดสายไฟ ของเราให้เกิดความเสียหายเอาได้ หรือกระทั้งของเหลว อย่างเช่นน้ำเองก็มีสิทธิ์ที่จะหกใส่สวายไฟซึ่งอาจจะทำให้อันตรายจากการเกิดไฟรั่ว ไฟช็อตเอาได้นะครับ ดังนั้นการเลือกใช้รางสายไฟ นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าเพราะสามารถป้องกันได้ทั้งแมลง หรือ สัตว์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามากัดสายไฟ และ ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ำหรือของเหลวต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดไฟช็อต ไฟรั่ว ได้ด้วยเช่นกัน  บางครั้งการเดินสายไฟแบบเปลือย ๆ นั้นก็มีความอันตรายจากหลาย ๆ สิ่งอย่างเช่นแมลงต่าง ๆที่อาจจะเข้ามากัดสายไฟ ของเราให้เกิดความเสียหายเอาได้ หรือกระทั้งของเหลว อย่างเช่นน้ำเองก็มีสิทธิ์ที่จะหกใส่สวายไฟซึ่งอาจจะทำให้อันตรายจากการเกิดไฟรั่ว ไฟช็อตเอาได้นะครับ ดังนั้นการเลือกใช้รางสายไฟ นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าเพราะสามารถป้องกันได้ทั้งแมลง หรือ สัตว์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามากัดสายไฟ และ ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันน้ำหรือของเหลวต่าง ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดไฟช็อต ไฟรั่ว ได้ด้วยเช่นกัน  

ป้องกันไฟไหม้ได้ดีกว่า  

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อดีของการใช้รางสายไฟ นั้นคือในเรื่องของการป้องกันการเกิดไฟไหม้ ในกรณที่บ้านเรามีสายไฟที่เยอะ ๆ และไม่ได้เก็บสายไฟไว้ในรางสายไฟ แต่เดินแบเปลือย ๆ เอาไว้ถ้าหากวว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นที่สายก็จะสามารถลามไปถึงจุดอื่นได้ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าหากว่าเลือกใช้รางสายไฟ นั้นในกรณที่กล่าวมาไฟที่ไหม้อยู่นั้นจะถูกจำกัดเพียงแค่ในรางสายไฟเท่านั้นโดยที่ไม่ลามไปถึงจุดอื่น และ เราก็มีเวลามากพอที่จะปิดไฟที่คัตเอ้าท์ เพื่อป้องกันไฟไหม้ได้ด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะเดินสายไฟใหม่การเลือกใช้รางสายไฟ เองก้นับว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ   แต่ไม่ใช่ว่าการเดิสายไฟแบบเปลือย ๆ จะไม่มีข้อดีนะครับ ทั้งการเดินสายไฟแบบเปลือย และ การสายไฟด้วยรางสายไฟ เองต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับ