ประกาศรับสมัครงาน

เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน เป็นการรับสมัครคนงานเพื่อทำงานในองค์กรของตนเอง ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ละคน รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ ที่พนักงานต้องได้รับ โดยมีเทคนิคต่างมากมายในการหาผู้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความว่ามีเทคนิคใดบ้างที่ต้องใช้ แล้วจะลงประกาศงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุด 

ประกาศรับสมัครงาน มีเทคนิคใดบ้างที่ควรใช้ 

ในเรื่องของเทคนิคที่ใช้สำหรับการ ประกาศรับสมัครงาน เพื่อรับพนักงานเข้ามาในตำแหน่งงานที่ว่างนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ระบุกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน นั่นคือการสื่อว่ามีตำแหน่งงานใดบ้างที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่าง คือ การรับบัณฑิตภาษาต่างประเทศ การรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนแล้วก็ สามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมเพื่อการประกาศหาคนเข้าทำงานได้เลย 
  • ควรระบุคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับสมัครให้มีความชัดเจน ไม่เหมาะสมที่จะใช้ภาษาทางเทคนิคซึ่งจะสร้างความยุ่งยากในการทำความเข้าใจแก่ผู้สมัคร เลือกภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น ภาษาไทยและอังกฤษ 
  • กรณีนักศึกษาจบใหม่ ให้ดำเนินการส่งใบประกาศพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะที่สนใจ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
  • หากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น นักการตลาด ทนายความ ให้ส่งหนังสือรับรองที่สมาคมวิชาชีพ 
  • หากเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากนัก ตัวอย่างคือ พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ บริษัทตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือในชุมชนจึงสามารถ ประกาศรับสมัครงาน บริเวณหน้าบริษัทได้ทันที 
  • หากจะรับสมัครช่างเขียนโปรแกรมหรือช่างคอมพิวเตอร์ ต้องฝากข้อความไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นที่รู้จัก ได้มาตรฐาน และเชื่อถือได้ อันเป็นแหล่งของช่างคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์จำนวนมาก 
  • เผยแพร่บนหน้าหนังสือพิมพ์ สิ่งที่ต้องคำนึงคือการเข้าถึงคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ตัวอย่างคือ คนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมักจะอ่านหนังสือพิมพ์ The Nation ชาวเมืองที่มีการศึกษาดีอ่านหนังสือพิมพ์บางกอกบิสซิเนส ช่างจะอ่านหนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต การประกาศต้องอยู่ในตำแหน่งหน้าหนังสือพิมพ์สำหรับคนหางาน เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลการสมัครจะถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน 
  • ประกาศภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ที่เป็นพนักงานในบริษัทสามารถแนะนำคนรู้จักหรือย้ายตำแหน่งภายในบริษัทได้ 

จะเห็นได้ว่าการลง ประกาศรับสมัครงาน มีหลากหลายเทคนิคในการหาคนมาทำงานตำแหน่งที่บริษัทของตัวเองต้องการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ จะมีสื่อต่าง ๆ มากมายที่ใช้ประกาศรับคนเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ กองกิจการนักศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย