ของเล่นไม้

3 ข้อดีของ “ของเล่นไม้” ที่เราควรเลือก”

หลาย ๆ ครั้งที่การเล่นของเล่นนั้น เราอาจจะเลือกของเล่นที่เป้นพลาสติด หรือ วัสดุอื่น ๆ มากกว่าการเลือกของเล่นไม้ ไว้ด้วยเหลาย ๆเหตุผล แต่ในบทความนี้เราอยากจะพูดถึง 3 ข้อดีของ “ของเล่นไม้” ที่เราควรเลือก” ที่เราอาจจะทำให้ความคิดของการซื้อของเล่นไม้ของเราเปลี่ยนไป 

คงทนมากกว่า  

แน่นอนว่าของเล่นไม้  นั้นมีอายุการใช้งานที่มากกว่าแน่นอนโดยหากให้เปรียบเทียบกับ ของเล่นพลาสติกนั้นจะมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าอย่างแน่นอน  ซึ้งต่อให้เราเลือกของเล่นไม้ ที่เลือกใช้ไม้ไม่มีคุณภาพมาผลิตก็ตามแต่มั่นใจได้เลยว่าต่อให้ไม่ใช่ไม้ที่มีคุณภาพนั้นก็ยังมีความคงทนกว่าของเล่นพลาสติกอย่างแน่นอน  

อันตรายน้อยกว่า  

ของเล่นไม้ส่วนมากนั้นการผลิต และ รูปแบบของเล่นนั้นจะเป็นในรูปแบบของเล่นยที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นมั่นใจได้เลย่วาของเล่นที่เป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยนั้นไม่มีทางที่เจ้าตัวน้อยจะนำเข้าปาก และ กลืนลงคอได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นยังมีเรื่องของปัญหาแหลมคมที่ส่วนมากจะเจอในของเล่นพลาสติกอีกด้วย ซึ่งของเล่นไม้ส่วนมากนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ ของเล่นที่แหลมคมเกินไปด้วยเช่นกัน  

อันตราย เรื่องสารเคมีน้อยกว่า  

แน่นอนว่าการเลือกใช้ของเล่นไม้นั้นจะเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้การตกแต่งด้วยสารเคมีนั้นค่อนข้างน้อยกว่า และ แน่นอนว่านิสัยของเด็ก ที่เชื่อว่าทุกกอย่างเอาเข้าปากได้ จึงทำให้มีโอกาสที่สารเคมีจะเข้าไปในปากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปัญหานี้จะแทบไม่พบกับของเล่นไม้อย่างแน่นอน  

ไม่ใช่ว่าของเล่นพลาสติกจะไม่มีข้อดีนะครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม้ หรือ ของเล่นพลาสติกเองก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน อยู่ที่เราจะเลือกซื้อของเล่นแบบไหน  กันนะครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม้ หรือ ของเล่นพลาสติด หากเก็บรักษาดี ก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเช่นกัน และ บางทีของเล่นไม้อาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านก็ได้นะครับ